Przedmiotem oferty są styropianowe prowadnice – zwane dalej kostkami, których zadaniem jest umożliwienie taniego i szybkiego podłączenia rur zasilających grzejnik c.o.  „od dołu, ze ściany”.

Szczegóły rozwiązania opisane są w poniższym opracowaniu oraz zilustrowane w załączonych filmach.

 

 

Kostki produkowane są w dwóch wielkościach i zwane są dalej kostka dużą KD i kostką małą KM. Ich ważne wymiary przedstawia rysunek.

Dzięki różnym wysokościom kostek (oraz możliwościom ich docinania) jest możliwość dopasowania wysokości wyprowadzenia rur ze ściany w zależności od potrzeb i warunków na budowie.

 

 

Poznań, 02.07.2012.

 

  DEKLARACJA ZGODNOŚCI

 

Oświadczam, że wyrób pod nazwą „uniwersalna kostka do podłączenia grzejników c.o.” (PKWiU 25.21.41-20.00) wyprodukowany jest z płyt ze styropianu EPS 036  „dach, podłoga, parking” (oznaczenia poprzednie EPS 200-036, PS-E FS 30) zakupionych bezpośrednio od producenta:

 

Producent Styropianu „Genderka”

Jacek Genderka

ul. Szajnochy 26, 85-738 Bydgoszcz

zakład produkcyjny:

Tarkowo Dolne, 86-060 Nowa Wieś Wielka.

 

Płyty styropianowe są zgodne z wytycznymi obowiązującej normy zharmonizowanej PN-EN 13163:2004 pt „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.” oraz pod kątem zastosowania z normą PN-B-20132 pt. „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS). Zastosowania.”

 

 

W procesie produkcji kostki nie zmieniono własności fizycznych i chemicznych styropianu.